Κεντρικά Γραφεία ΤΚΧ - Κτήριο «ΙΑΣΩΝ»

Στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί και οι Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διοίκησης, Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρισης Κρατικών Γαιών και Εκσυγχρονισμού & Νομοθεσίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος