​​​​​​​​​​​​Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας​​

Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
​ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:

7:45 π.μ. – 1:00 μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος