Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εμπειρογνώμονες Μάρτυρες (Εκτιμητές) του Τ.Κ.Χ. σε Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία

Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της περαιτέρω επιμόρφωσης και εξοικείωσης των Λειτουργών του Τμήματος σε θέματα που άπτονται των εμπειρογνωμόνων μαρτύρων (εκτιμητών) που παρουσιάζονται ενώπιον του Δικαστηρίου για υποθέσεις καθορισμού αποζημιώσεων σε απαλλοτριώσεις κλπ., προγραμματίστηκαν τρεις σειρές διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τη Νομική Υπηρεσία. 

Η πρώτη σειρά πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2023 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών και οι επόμενες δύο θα ακολουθήσουν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου και η τελευταία εντός Δεκεμβρίου 2023.  Αναμένεται ότι τις εν λόγω εκπαιδεύσεις θα παρακολουθήσουν συνολικά 80 εκτιμητές του Τμήματος (κεντρικά και επαρχιακά γραφεία).