Εναλλακτικοί Τρόποι Υποβολής Αίτησης και Παραλαβής Εγγράφων

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποφάσισε από τις 12 Απριλίου 2023 την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων υποβολής αίτησης και παραλαβής εγγράφων, ανάλογα με την επιθυμία/επιλογή του αιτητή, για όλα τα είδη αιτήσεων, εκτός των αιτήσεων που απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτητή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο είτε με ραντεβού είτε όχι (Μεταβίβαση, Υποθήκευση, Κατάθεση Εμπράγματων Βαρών)

Τρόποι υποβολής αίτησης από τους αιτητές:

  1. Μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, στις η-Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πλατφόρμας DLS PORTAL (e-Κτηματολόγιο) για τις αιτήσεις που είναι διαθέσιμες με αυτό τον τρόπο. Συστήνεται στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν αυτό τον τρόπο υποβολής αίτησης.
  2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, στις διευθύνσεις:

Απαραίτητη η αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφώνου επικοινωνίας.

  1. Μέσω έντυπου ταχυδρομείου, με διαβίβαση των αρχικών έγγραφων στη ταχυδρομική διεύθυνση του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, αναφέροντας την ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτητή καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση – email για αποστολή του σχετικού συνδέσμου – “link”, για την πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας “Jcc Smart”.
  2. Στο ειδικό κουτί, που βρίσκεται εκτός του κτιρίου του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, με τοποθέτηση των αρχικών εγγράφων οποιαδήποτε ώρα της μέρας, αναφέροντας ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτητή καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση – email για αποστολή του σχετικού συνδέσμου – “link” για την πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας “Jcc Smart”.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://portal.dls.moi.gov.cy, υπάρχουν αναρτημένες πληροφορίες, οδηγίες και έντυπα για την υποβολή των αιτήσεων.

Τρόποι παραλαβής/παράδοσης σχεδίων/εγγράφων/πιστοποιητικών στους αιτητές:

  1. Με το χέρι, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού προηγηθεί τηλεφωνική ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – email ενημέρωση, για την ημερομηνία παραλαβής του.
  2. Μέσω έντυπου ταχυδρομείου.

Προτρέπονται οι πολίτες να κάνουν εγγραφή στο σύστημα CY LOGIN/ ΑΡΙΑΔΝΗ ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις που χρειάζονται, τόσο στο Τμήμα μας, όσο και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το Τμήμα θα συνεχίσει να πρωτοπορεί σε εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής με στόχο την αμεσότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών ειδικότερα στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας της χώρας μας.