Επίσκεψη Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στο ΤKX

Ο Έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, συνοδευόμενος από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, πραγματοποίησε στις 30.3.2023 επίσκεψη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Ο κ. Ιωάννου παρακάθησε σε ευρεία σύσκεψη με το Διευθυντή και το ανώτερο προσωπικό του Τμήματος, στην οποία ενημερώθηκε για τα προβλήματα που δημιούργησε η κυβερνοεπίθεση στην «Πύλη Κτηματολογίου» και τις ενέργειες που γίνονται για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΤΚΧ κ. Ελίκκος Ηλία ενημέρωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε, μέχρι τις 10 Απριλίου 2023, να συμπληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να επανέλθει το μέρος των διαδραστικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Πύλης που δεν λειτουργούν σήμερα, οπότε θα επανέλθει σε ομαλή λειτουργία όλο το ΤΚΧ. Το χρονοδιάγραμμα πλήρους επαναφοράς των εργασιών, εξαρτάται, όπως σημείωσε ο κ. Ηλία, από την πορεία των ενεργειών των τεχνικών και ειδικών που γίνονται, προκειμένου οι υποδομές του ΤΚΧ να τεθούν με ασφάλεια σε λειτουργία. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε τη σημασία που αποδίδει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και έδωσε κατευθύνσεις για απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης υποθέσεων στις οποίες παρατηρούνται καθυστερήσεις.