Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τους νέους προτεινόμενους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης ημερομηνίας 3/7/2023, με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση για τους νέους προτεινόμενους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 2023», σας πληροφορούμε ότι, δίδεται παράταση μέχρι 31/8/2023, για την υποβολή σχολίων/απόψεων επί των προτεινόμενων Κανονισμών.